Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು

ಬಂತಪ್ಪಾ ಬಂತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು

ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ಲೌಡ ಸ್ಪೀಕರ ಬಂತು

ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮತ ಮತ ಅಂತು

ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅಂತು

ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವವ

ನನಗೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಅಂತು

ಸಾಕು ನನಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಂತು

ನನಗೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ(ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲು)ಅಂತು
election

ಓಹೋ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬಂತು

ನಾನೇ ಬೇರೆ ತರಹ ಅಂತು

ಅಂತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು

ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಮತ ನಂಗ ತಿಲಿವಲ್ತು

ಯಾಕಪ್ಪಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು

ಅಂತು ನನ್ನ ಪದ್ಯ ಪೇಪರನಲ್ಲೂ ಬಂತು

ಇವತ್ತ ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ನಲ್ಲೂ ಬಂತು

ವಿಜಯ.ಇನಾಮದಾರ
ಧಾರವಾಡ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.