Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ತಾಯಿಯ ಸಿರಿತನ

ತಾಯಿಯ ಸಿರಿತನ

ಸಿರಿವಂತಳು ನಾ ಕುಡಿಯದು
ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು ಗರ್ಭದೊಳಗೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಕಂದನ ಪಡೆದಿರೆ ಮಡಿಲೊಳಗೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ನಾ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯವ
ಧಾರೆ ಎರೆದಿರೆ ಕಂದನೊಳಗೆ
ಸಿರಿವಂತಳಾದಿನ ಕಂದನು ಅಮ್ಮಾ ಎಂದ ಕ್ಷಣಕೆ
ಸಿರಿತನದಲಿ ತೇಲಿದೆ ಕಂದನ
ಬಾಲ್ಯವ ಕಂಡ ದಿನಕೆ
ಸಿರಿತನದಲಿ ಹಿಗ್ಗಿದೆ ಕಂದನು
ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ದಿನಕೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಕಂದನ ತೊದಲು ನುಡಿ ಕೇಳಿದ ದಿನಕೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಕಂದನು ನಿಂತಿರೆ ನನ್ನೆತ್ತರಕೆ
ಸಿರಿವಂತಳಂದು ಮಗ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿರೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಮಗ ಕಾಯಕದಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ತೋರಿರೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಕಂದನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಗರಿ ಕಂಡಿರೆ
ಸಿರಿವಂತಳು ಮಗನಿಗೆ ವಿದೇಶದ ಕರೆ ಬಂದಿರೆ
ನಾನಿಂದು ಬಡವಿ ಸಿರಿತನದಿ ದೂರವಿರೆ
ನಾನಿಂದು ಬಡವಿ ಒಬ್ಬೊಂಟಿಯಾಗಿರೆ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.