Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧
ರಾಗ : ತೋಡಿ
ತಾಲ : ವಿಳಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.