Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಯಾಕೆ – ಹೀಗಾಯ್ತು – ನಾನು – ಕಾಣೆನು

ಯಾಕೆ – ಹೀಗಾಯ್ತು – ನಾನು –  ಕಾಣೆನು

ಯಾಕೆ? ಹೇಗೆ-ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗ? ಯಾರು?
ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳೇ ಜ್ಞಾನದ ಕೀಲಿ ಕೈ….
ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದ ರಹದಾರಿ…
ಹೀಗಾಯ್ತು..ಹಾಗಾಯ್ತು…ಹೇಗಾಯ್ತು..
ಅಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥಾಲಾಪಗಳ ದಾರಿಬಿಟ್ಟು
ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅರಿಯುವ,
‘ನಾನು ಕಾಣೆನು’ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ,
ಹತ್ತಾರು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು
ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವದೂ
ಸಹ ‘ಜೀವನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ’…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.