Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ವಿಶ್ವಚೇತನ ಮಾತನಾಡಿದೆ

ನಾನಿದ್ದ ದೇಹದಾ
ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವು ಇಂದು
ನಡೆದಿಹುದು ಅವನಿಯಲಿ
ಬಹು ಹಿಂದಿನಿಂದು

ನವಮಿಯಲಿ ನೆನೆಯುವರು
ಶ್ರೀ ರಾಮನೆಂದು
ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ನೆನೆಯುವರು
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು

ಧರಿಸಿದ್ದ ಪಾತ್ರಗಳ
ಉತ್ಸವದ ಮೂರುತಿಗೆ
ವಿಧ ವಿಧದಲಂಕಾರ
ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿಹರು

ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲು
ಸಮನಾಗೆ ಇದ್ದೆ
ದ್ವಂದ್ವದಾ ಕಂಗಳಲಿ
ಕಂಡು ಕನಲಿದರು

ಅಂದು ಇಂದೆಂದೆಂದು
ನಾ ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದೇ
ಸರ್ವರಾಂತರ್ಯದಲು
ಸಂಚರಿಸುತಿರುವೆ

ರಾಮನನು ನೆನೆದರೂ
ರಾವಣನ ನೆರಳು
ಕೃಷ್ಣನೆಂದುಸುರಿದರೆ
ಕಂಸನಾ ಕರಿನೆರಳು

ಇಂತುನಡೆದಿಹುದೆನ್ನ
ಮಾಯೆ ಮರೆದಾಟವು
ಅರಿತವನ ಮನದಿಹುದು
ಸರ್ವ ಸಮ ಭಾವವು

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.