Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಹರ್ಷ – ಶೂಲ – ಚಿಮ್ಮು – ಕವಿತೆ

ಹರ್ಷ – ಶೂಲ – ಚಿಮ್ಮು – ಕವಿತೆ

ಈ ಜೀವನವೇ ವಿಚಿತ್ರ
ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ
ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರ..
ಇದು ಒಂದು ನವ್ಯಕವಿತೆ….
ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ-ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬದ್ಧತೆ…

ಸರಕಾರೀ ನಳದಂತೆ
ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ
ತಟಗಿಕ್ಕಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ತೂಬು ತೆಗೆದ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನಂತೆ
ಭೋರ್ಗರೆದು ಚಿಮ್ಮಬಹುದು….

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹರ್ಷದ ಹೊನಲು
ಮರುಗಳಿಗೆ ಶೂಲದ ನೆರಳು
ಅವರವರ ಪಾಲಿನದು
ಅವರವರ ಪಂಚಾಮೃತ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.