ಹಬ್ಬದ ಹುರುಪಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಒನಪು

ಬೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆ….!

ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯುವುದಾ!

ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ – “ಕೆಂಪು ತಿನಿಸೆಲ್ಲ ನನ್ನದೇ”

ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಮನಸು ಅಭಿಸಾರಿಕೆ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೫ – ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ : ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಬರಿದಾಗದ ಬರಹ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೬ – ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಗ್ರಾಮೀಣ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳ ಅನುಕೂಲ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕಥೆ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ – ೧

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೪ – ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೬: ಗೋಷ್ಠಿ ೩- ಅಷ್ಟಾವಧಾನ

“ಹೊನಲು” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ – ೧೫ ಮೇ ೨೦೧೬

ಬಯಕೆಯ ಗಾಳಿಪಟಗಳು..!

ಅಂಬಿಗ ನಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ…

ಜೈ ರಾಧೇಕೃಷ್ಣ….

ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇನಿದೆ…?