ಸೋಮಣ್ಣನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರಿ!

ಕನಸು

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಷ್ಟವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸುಖವು..!

ಡರನಾ ಕ್ಯಾ?

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಮೂರು ಗಳಿಗೆ

ನಿಜ ಗೆಳತಿ

ತಿಮ್ಮಜ್ಜನ ನೆರಳು

ವೈರಸ್

ಕೊನೆಗೂ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದ, ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ

ನಾನಿದ್ದ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ

ಆವೇಗ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರಲಿ…!

ಮರೆತ ಭೂಗೋಳ

ಬೇಡ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ಅನಿಂದಿತಾ

ಜನ್ಮಾಂತರ

ಜೋಡಿ ಮೈನಾ