ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ಸಂಹಿತಾ – ಕಥಾ ಸಂಕಲನ”

ಹಾವೇರಿಯ ಹುಲಿ, ಹುತಾತ್ಮ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಮೆಣಸಿನಹಾಳ ತಿಮ್ಮನಗೌಡರು

ಹನಿ ಹನಿ-೨

ದಿಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳು

ಕರ್ಣನ ನೆನೆನೆನೆದು..

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ರಾಂತಿಸಿಂಹ ವಾಂಚಿನಾಥನ್ ಅಯ್ಯರ್

ಹನಿ ಹನಿ-೧

ಸಾಪೇಕ್ಷ

ಅಜ್ಜಂಪುರದ ಅಪರಾತ್ರಿ

ಕುಂತಿ

ಹಬ್ಬ

ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಒನಪು

ಧ್ವಜದ ಗೌರವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಿತ್ತ ವೀರವನಿತೆಯರು: ಕನಕಲತಾ ಬರುವಾ, ಭೋಗೇಶ್ವರಿ ಫು೦ಖನಾನಿ

ಕಾಲು ಮುರಿದ ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ

ಈ ಕತ್ತಲೊಳಗೆ ಹುಡುಕುವುದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿಹುದು ನಿನ್ನ ವೀಣೆ!

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ‘ಅಲೆ ತಾಕಿದರೆ ದಡ’ ಮತ್ತು ‘ಹೂವಾಡಿಗ’

ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ

ರಂಗ ನಮನ