ಆಯ್ಕೆ – ಪರೇಡ – ಪಾದ – ಪಂದ್ಯ

‘ಫಲಹೇತುವಾಗಿ ಕರ್ಮವೆಸಗದಿರು’

ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವುದು ಹೇಗೆ

ಕಟ್ಯಾರ್‌ ಕಾಳಜತ್‌ ಘುಸಲಿ

ಕಾಯ ಹರಿಯಿತು, ಸೂತಕ ಹರಿಯಲಿಲ್ಲ

ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ತೇ

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಭಂಗ

ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಾ, ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮೀಶನ್ ಇಲ್ಲ

ನಿತ್ಯ-ಮಿಣುಕು-ರಸ್ತೆ-ಥರ್ಟಿ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಾತಿತನದ ‘ಅಪ್ರಮೇಯ’ ಬರಹಗಳು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋವು ಮರೆಸಿದ ಕವಿತೆ

ಕ್ಯಾಂಪಸ್–ಕಲಕಲ-ಪುಲಕ

‘ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತೆರೆಯುವ ಹೊತ್ತು’

ಬನಿಯನ್ – ಬನಿಯಾ

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಲೆ

ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಹಿಮೆ

ಹರ್ಷ – ಶೂಲ – ಚಿಮ್ಮು – ಕವಿತೆ