Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

1. ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ)

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ) ರಾಗ – ಬಸಂತಮುಖಾರಿ, ಆಲಾಪ ಜೋಡ ಝಾಲ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ – ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ […]

3. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ ರಾಗ – ಗುಣಕಲಿ, ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ […]

2. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ ರಾಗ – ನಟಭೈರವ, ಧೃತ್ ಖ್ಯಾಲ ತೀನತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ […]

1. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ -2018 ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಸೋಮನಮನೆ ರಾಗ – ನಟಭೈರವ, ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ಏಕತಾಲ್ ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ -ಶ್ರೀ.ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ […]