ಅದೋ…ಚುಮು ಚುಮು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ

ನೀವು ಬಲು ಜೋರೂ…

ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆಯ ನಾನಾ ಮುಖಗಳು

ಗ್ವಾರೆಮಣೆ….!

K.E.Board ನಿಂದ key-board ಗೆ

ಸಂವಿಧಾನ 70 ರ ಅನುಸಂಧಾನ

ದಾಸಭಕ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಭಾವ

ಹಾಡಿಗಳ ಜೇನು ನುಡಿ ಪಠ್ಯವಾಗಿ

ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಗೆಲ್ಲು

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಕ್ಕರೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ

ಕರ್ನಾಟಕ ಎಜ್ಯುಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ

ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ: ಕಾವ್ಯವೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ

ಕೆಲ ದಿನದ ಬದುಕಿದು

ದಂಗೆ ಏಳುತ್ತವೆ ಕವಿತೆಗಳೂ

ವರ್ತಮಾನದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ

ಮನೋಭಾವ ಅಥವಾ ಮನೋವೃತ್ತಿ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರುಷರ ದಿನ: ಓಹ್‌ ಗಂಡಸೇ,ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು..!

ಹಸೆ ಚಿತ್ತಾರ