Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಚಂದಿರನ ಬಂಧನ

*ಚಂದಿರನ ಬಂಧನ* ಅರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕತ್ತಲು ಕವಿಯಿತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಊರಲ್ಲಿಂದು ಒಹ್ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು: ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸಿದೆಯಾ ಹುಡುಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯಂಚಲ್ಲಿ..:: ಹೇ ಚಂದ್ರ ನಿಲ್ಲೋ ಮಾರಾಯ ನಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿಂದು ನೀನೂ ಮರುಳಾಗಬೇಡ ಮುಂಗುರುಳ ಕಂಡು ನನ್ನಂತೆ..:: […]