Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ

ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಟೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆದರದ ಆಮಂತ್ರಣ. ಯಾಕ್ರೀ ,ಮೂಗು ಮುರಿತೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾಳಿನ ಈ ಗಡಿಬಿಡಿ ಜೀವನದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ -ನಿದ್ದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ; ಹಡೆದ ಅವ್ವಾ – ಆಪ್ಪಗ “ಹೆಂಗಿದ್ದಿರಿ ?” ಅಂತ […]