Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೩

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೩ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿ. ೨೩-೦೯-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮ.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಗದುಗಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬಿ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ […]

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೨

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ಭಾಗ-೨  ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿ. ೨೩-೦೯-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮ.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಗದುಗಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬಿ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ […]

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ-೧

ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ-೧ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿ. ೨೩-೦೯-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದರಾದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಮ.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ – ಗದುಗಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಬಿ. ಸಂಕೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ – […]