Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 2

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 2 ಸಾಕೇತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಧಾರವಾಡ ಸಾಕೇತ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ತಾಯಿ – ಮಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕು.ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ನಾಯರ ಹಾಗೂ ಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಯರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕು. ನವಮಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ […]

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 1

ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ – ಭಾಗ 1 ಸಾಕೇತ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಧಾರವಾಡ ಸಾಕೇತ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ತಾಯಿ – ಮಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೈಜಯಂತಿ ಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಕು.ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೀಮಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ನಾಯರ ಹಾಗೂ ಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ನಾಯರ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೋದಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಕು. ನವಮಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ […]