Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಕಾಲನ_ಕೂಸು

ಕಾಲನ_ಕೂಸು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೇ ಟಾರ್ಚ ಬಿಡೋಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ …. ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿ ತನ್ನಿರವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ… ಆದರೆ ಮಾನವರಾದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ… ಪಕ್ಷ ರಾಜಕೀಯ, ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ, ಪ್ರಾಂತಾವಾರು ರಾಜಕೀಯ […]