Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಆವರಣ ೫೦! ಮತ್ತು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

ಆವರಣ ೫೦! ಮತ್ತು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

೨೫ – ೮ – ೨೦೧೯
ಸೃಜನ ರಂಗಮಂದಿರ, ಧಾರವಾಡ

ಎಸ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮೈಸೂರು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಧಾರವಾಡ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ!

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.