Shopping Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Paperback books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

BEG BORROW ಅಳಿಯ

ಆರ್ಟ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ್ರವರ:-BEG BORROW ಅಳಿಯ-ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ

ರಚನೆ:ಎಂ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ;ನಿರ್ದೇಶನ:ಹನು ರಾಮಸಂಜೀವ

ಪ್ರಚಾರ ಕಲೆ:ಭಟ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ;ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ:ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೋಶಿ

ದಿನಾಂಕ: ೨೩/೦೨/೨೦೨೦ ರಂದು ಎರೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು:-ಸಂಜೆ ೫ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ೭.೩೦ಕ್ಕೆ

ಸ್ಥಳ:ಕೆ.ಇ.ಎ ಪ್ರಭಾತ ರಂಗಮಂದಿರ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.