ಪೋಷಣೆಯ ಕಲೆ – ಕಾರ್ಯಾಗಾರ – ಭಾಗ ೨

ಪೋಷಣೆಯ ಕಲೆ – ಕಾರ್ಯಾಗಾರ – ಭಾಗ ೨
ಜಿ.ಬಿ. ಜೋಶಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,ಧಾರವಾಡ
ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ, ಧಾರವಾಡ, ಮತ್ತು
ಸೃಜನಶೀಲ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿ. ೨೩-೦೯-೨೦೧೮ ರಂದು ಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಇವರಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಪೋಷಣೆಯ ಕಲೆ (ಪಾಲಕತ್ವ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ)

Leave a Reply