Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಮಂಗ್ಯಾ

ಮಂಗ್ಯ—- ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗ ನೆನಪ ಬರುದು ಒಂದು ಖರೆ ಖರೆ ಮಂಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ್ ಭಾಷಾದಾಗ್ ಮೂರ್ಖ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ ಮಂಗ್ಯ ಅಂತ ಬೈಯ್ಯುದು ರೂಢಿ ರೀ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದ ಮಂಗ್ಯಾನಿಂದ(ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ) ಅದನ್ಯಾಕೋ ಬೈಯಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡರು ?ತಿಳಿಯದ ಮಾತೇನು ಅಲ್ಲ .ಮಂಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜಿಗದ ಜಿಗದ ಮಾಡು ಕಾರ್ಬಾರಕ್ಕೆ ಅದ ಬೈಗಳ ಬಂದದ ಅನಸತದ .

ಅಂದಂಗ ಹಿಮಾಚಲಪ್ರದೆಶದಾಗ ಮಂಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅದ ಅಂತ ರೀ ಅಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗುಡ್ಡ ತಗೊಂಡ ಹೋಗುವಾಗ ತನ್ನ ಕಾಲು ಊರಿದ್ದನಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದದ ಅಂತ .ಖಂಡಲಾ ದಾಗ ಮಂಕಿ ಹಿಲ್ ವಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಅದ
ನಿಮಗ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತದಲಾ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ಹತ್ತಿರ ಮಂಕಿ ಅಂತ ಊರು ಅದ.ಕೆಲವಂದ ಸಂಸ್ಥಾಗೊಳು ಈ ಮಂಗ್ಯಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲ ರೀಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ
ಕೊಡತಾರ ಅಂತ. ಈ ಮಂಗ್ಯಾ ಕುಣಿಸಿ ಹೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೊಳತಾರ . ಮಂಗ್ಯಾ ಉಪಕಾರಿನೂ ಹೌದು .

ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅನಬೇಡ ಮೂಲ ಜಾತಿ ಮಂಗ .

ವಿಜಯ ಇನಾಮದಾರ

.

2 comments

  1. ಮಂಗನೆಂಬ ಹೀಗಳಿಕೆ ಬೇಡ ಆತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ವಜ, ಮಂಗನ ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಭಾರತ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಸೀಮಿತ ಸಾಲುಗಳ ಬರಹ ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವಂತಿವೆ.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: