Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ನೆರೆ ಬರದಿರಲಿ ದೇವರೇ

ನೆರೆ ಬರದಿರಲಿ ದೇವರೇ
ನೆರೆ ಬಂತು ಕೊಟ್ಟಿತು ಬರೆ
ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕರೆ
ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ , ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ
ಭರವಸೆಗಳೇ ಬರೆ ಬರೆ
ಹಣ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ
ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ
ನೆರೆ ಬರದಿಅರಲಿ ದೇವರೆ ….

 

ವಿಜಯ  ಇನಾಮದಾರ ,  ಧಾರವಾಡ  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: