Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧
೧. ರಾಗ : ನಟ ಭೈರವ
ತಾಲ : ವಿಲಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

Leave a Reply