ಅರಿವು

ನಮ್ಮವರೆಂಬರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ; ಮೋಹಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬಳಲಿದೆನಲ್ಲ | ದೇವ ನಿನ್ನನು ನೆನೆಯಲೆ ಇಲ್ಲ; ಹುಟ್ಟಿನ ಮಹತಿ ತಿಳಿಯಲೆ ಇಲ್ಲ || ಪ || ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದೆನಲ್ಲ; ಸಿಕ್ಕದೆ... read more →

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು- ಡಾ. ನಾರಾಯಣ ಬಿಲ್ಲವ

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಜಕೀಯ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು... read more →

ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ….! ಭಾಗ -1

ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ….! -- ರಘೋತ್ತಮ ಕೊಪ್ಪರ್ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ, ತಿಳಿದರೂ ತಿಳಿಯದವರಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ... read more →

ಶಿಕ್ಷಣ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊಗ್ಗನರಳಿಸುವಿರೇಕೆ? ನರಳಿಸುವಿರೇಕೆ? ಅರಳಿಸುವಿರೇಕೆ? ಅರಳಲಿಬಿಡಿ ತಂತಾನೆ ಅರುಣನುದಯಕೆ ಮುದದಿ ಅರಳದೇ ತಂತಾನೆ? ಅರಳಿ ಹೊರಳುವುದು ಅರುಣನೆಡೆಗೆ

ಆಹಾ!! ಇಬ್ಬನಿ

ಆಹಾ!! ಇಬ್ಬನಿ ನಡುನಡುಗುತ ಗ್ರೀಷ್ಮನು ಮೈ ಛಳಿ ತಂದಿಹ. ಬಾನು ಭುವಿಯು ಒಂದೇ ಮಾಡಿಹ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಬ್ಬನಿ ಹಾಸನು ಹಾಸಿಹ ಕಣ್ಣೆ ಹಬ್ಬದ ಸೊಗಸನು ತಂದಿಹ ಹಕ್ಕಿಗಳೆಲ್ಲಕೂ... read more →
Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App