ಮಿಂಬರಹ

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೂಜಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹೂಜಿ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧನ. ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಂದಿಯ (ಬಸವನ) ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೂಜಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂದಿಯ ಮುಖದಿಂದ ನೀರು... read more →

ಕ್ರಮದಿಂದ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಗೆ ಏರು

ಕ್ರಮದಿಂದ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಗೆ ಏರು ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ. ಬಿ. ಯತಾತ್ಮರೂ ಸರ್ವಜೀವರ ಹಿತಸಾಧಕರೂ ಆದ ಮೋಹರಹಿತರು ಬ್ರಹ್ಮನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನಷ್ಟೆ? ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ‘‘ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳು... read more →

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ- 7

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ 7 ಎಂಥದಿದೆಂಥ ಮಾಯೆಯೋ...ದೇವೇಶಾ! ಮನಕಿದೆಂಥ ಭ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿಸಿಹೆ ಹೃಶಿಕೇಶ! ತುತ್ತು ಉಣ್ಣಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಸತ್ಯವಚನ ಚಿತ್ತವೆಲ್ಲ ನೀನೆ ಆವರಿಸಿರುವೆ ಯದುನಂದನ ಅಕ್ಷೀಪಟದಲಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನದೇ..ಓ..ನಿರ್ಗುಣ ದೃಷ್ಟಿ... read more →

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-2

ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ದಶಕಗಳ ನಂತರದ ಕಾಲವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನವು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ... read more →

ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸೀಖಾ ಹಮ್ನೆ… ನಾ ಸೀಖೀ ಹೋಶಿಯಾರೀ…

ಸಬ್ ಕುಚ್ ಸೀಖಾ ಹಮ್ನೆ... ನಾ ಸೀಖೀ ಹೋಶಿಯಾರೀ... ಈ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ... ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು, ಜಾಣ- ದಡ್ಡ, ಶಿಷ್ಟ-... read more →

ಸಾಂಬಾರ್ ಬಟ್ಲು!

ಸಾಂಬಾರ್ ಬಟ್ಲು! ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತೊಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮರದ ಅಡುಗೆ ಪರಿಕರಗಳು ದಂಡಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮರದ ಸೌಟು, ಚಮಚ, ಮರದ ಟ್ರೇ,... read more →

ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನರಿತು ಶಾಂತನಾಗು

ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನನ್ನರಿತು ಶಾಂತನಾಗು ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ. ಬಿ. ‘ಮುಕ್ತಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವಾತಿರೇಕದ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ‘ಫಲ’ವಲ್ಲ. ಜೀವಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವಿಕಾಸ ಶುದ್ಧಿ ಪಕ್ವತೆ ಸೇರಿ ಅವನನ್ನು... read more →

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ-(6)

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ(6) ಸೌಖ್ಯವೇ ಮಧುಸೂಧನ? ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ..ನಂದನ.... ನಿನ್ನುತ್ತರ ಇನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓನನ್ನ ಮಧುಸೂಧನ ಇರಲಿ ಕಾಯುವೆ ಬಿಡದೆ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳ... read more →

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ-1

ಮಹಿಳೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಗಾಂಧಿ ಯುಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ದಶಕಗಳ ನಂತರದ ಕಾಲವು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಸಂವಿಧಾನವು ಲಿಂಗ... read more →

ಚಿಮಣಿ ಬುಡ್ಡಿ!

ಚಿಮಣಿ ಬುಡ್ಡಿ! ವಿದ್ಯುಚ್ಚಿಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಚಿಮಣಿ ಬುಡ್ಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದುಗೆ ಮಾಡಲೂ... read more →
Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App