ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು…

ಉಪ್ಪು ತಿಂದವರು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು... ಒಮ್ಮೆ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮರಾಯನ ಬಳಿ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿ ಬಂದ. ಧರ್ಮಜ ಅವನಿಗೆ ಮರುದಿನ ಬರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಭೀಮ... read more →

ಮಂಜೂಷೆ…!

ಮಂಜೂಷೆ...! ಮಂಜೂಷೆ ಎಂದರೆ ಆಭರಣಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ- ಅಜ್ಜಿ ಮುತ್ತಜ್ಜ- ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಿದೆ, ಅವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮಗೆ... read more →

ತತ್ವದ ನೆಲೆಗೆ ಏರು, ಅಮರನಾಗು

ತತ್ವದ ನೆಲೆಗೆ ಏರು, ಅಮರನಾಗು ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ. ಬಿ. ‘ವಿಭುವು (ಪರಮೇಶ್ವರನು) ಯಾರ ಪಾಪವನ್ನೂ ಪುಣ್ಯವನ್ನೂ ಉಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಆವರಣದಿಂದಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಮೋಹವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಲೇ... read more →

ಬೇವ ಬಿತ್ತಿ ಮಾವು ಬೇಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?

ಬೇವ ಬಿತ್ತಿ ಮಾವು ಬೇಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಕೊರತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮೆತ್ತನೆಯ ಮಣ್ಣಿದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುವವರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈಗಿನ ಈ... read more →

ಈ ಭವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ

ಈ ಭವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ “ಟ್ರಿಣ್... ಟ್ರಿಣ್... ಟ್ರಿಣ್...” “ಹಲೋ, ಯಾರು?” “ನಾನು...” “ ಓ ಏನಿದು ಅಪರೂಪ... ಏನು ಸುದ್ದಿನೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ... ಪೂರಾ ಗಾಯಬ್...” “ನನಗ... read more →

ಗಿಳಿನಡಿಗೆ….!

ಗಿಳಿನಡಿಗೆ....! ಇದೊಂದು ನಡಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ನೆರವಾಗುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ನಡಿಗೆ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಗೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಿಕೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ... read more →

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮತ್ವ

ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಮತ್ವ | ಡಾ. ಆರತೀ ವಿ. ಬಿ. ‘ಪಂಡಿತನು (ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು) ಮನುಷ್ಯ-ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಶು-ಪಕ್ಷಿ-ವನಸ್ಪತಿಗಳಲ್ಲೂ ಭೇದವೆಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವತ್ರ ಏಕೈಕ ಭಗವದಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಮದರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು... read more →

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (10)

ದೇವರಿಗೊಂದು ಪತ್ರ (10) ನೀ ಸೌಖ್ಯ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಭಲೇ...ನಾಟಕಕಾರನಯ್ಯ ನೀನು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನಾಕಾರನಯ್ಯ ನೀನು ನಿರ್ದೇಶಕನೆನ್ನಲೇ! ಚತುರ ಅಚ್ಯುತರಾಯ ನಿರ್ಮಾಪಕನೆನ್ನಲೇ!ನಿನ್ನ ದೇವರ ದೇವ ಏನೆನ್ನಲಿ... read more →
Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App