ಮಿಂಬರಹ

ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿ

ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾಡದಿರುವ ಜ್ಞಾನಿಯ ಪರಿ ‘ಕರ್ಮದ ಗತಿಯು ಗಹನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಕರ್ಮಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೋ’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು... read more →

ನಮ್ಮ ಕನಸ್ಸು

ನಮ್ಮ ಕನಸ್ಸು ಒಡಲು ತುಂಬಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೊಮ್ಮಿ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಗುರಿದೆ ಹೊಸ ಕನಸ್ಸುಗಳು ! ಇನಿಯನ ನೆನಪು ಎದೆಯ ತುಂಬ ಬಯಸಿದೆ ಸನಿಹ ಅನುಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳು ! ಮಳೆಯ ಹನಿ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ನಲ್ಲನ ಸವಿ ತಂಪು ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೂಗಿನಲ್ಲೂ ಅವನ ಗುಣುಗು ತಣ್ಣನೆ ಗಾಳಿಯಲಿ ಸಿಹಿ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ! ಘರ್ಬದಿ ಆಡುವ ನವಜಾತಕೆ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ರೋಮಾಂಚನ ಅದರ ಒಳ ಜಿಗಿದಾಟಕೆ... read more →

ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ

ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮನಸೊಂದು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮಧುರ ಅನುಭೂತಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವು ನೋವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿನ್ನೆಯ ಜಗಳ, ಮೊನ್ನೆಯ ವಿರಸ.. ಇವು ಮನಸಿನ.... read more →

ಕಾಲನ_ಕೂಸು

ಕಾಲನ_ಕೂಸು ನಾವು ಸೂರ್ಯನಿಗೇ ಟಾರ್ಚ ಬಿಡೋಕೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ .... ಇಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಭದ್ರೋಣ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿ ತನ್ನಿರವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ... ಆದರೆ... read more →

ಏನಿದ್ದರೇನು ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಮನವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ

ಏನಿದ್ದರೇನು ಕರುಣೆ ತುಂಬಿದ ಮನವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಮಮತೆ ತುಂಬಿದ ಕರುಳಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯವಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ದಯೆ ಇಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ದಾನವಿಲ್ಲದ ಹಸ್ತಗಳಿಲ್ಲದ... read more →

ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೋ…

ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮ ವಿಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೋ… ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ‘ಕರ್ಮ, ಅಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ಮದ ಗತಿಯು ಗಹನವಾದದ್ದು’. ಕರ್ಮವೆಂದರೆ, ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ‘ಚಟುವಟಿಕೆ... read more →

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಎಂಥ ಆನಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭರತ ಖಂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ.. ಕಾಶ್ಮೀರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ವಾಗಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಸದ್ದಡಗಿದೆ. ತ್ರೀವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಾಡಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ... read more →

ಪೋಷಣೆ

ಪೋಷಣೆ ಮಕ್ಕಳನು ಬೆಳೆಸುವದು ಇಂದು ಬಲು ಕಷ್ಟ... ನೂರೆಂಟು ಸೆಳೆತಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಅವರಿಷ್ಟ... ಆನೆ ನಡೆದದ್ದೇ ದಾರಿ.. ತಡೆಯುವವರಾರು? ತಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪಾಯ ಹಲವಾರು .... ಅಂದು-... read more →