ಮಿಂಬರಹ

ಚಿಂತೆ ಚಿತೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ

ಚಿಂತೆ ಸುಟ್ಟಿತೆನ್ನ ಕಳೆದ ಪಾಪ ಕರ್ಮವ ಚಿಂತೆ ಧಹಿಸಿತೆನ್ನ ದುರಹಂಕಾರವ ಚಿಂತೆ ಸೂಸಿತೊಂದು ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣ ಚಿಂತೆ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿತೆನ್ನ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಚಿಂತೆ ತೋರಿತು ಮೂಡಣದಲಿ ನವಮಾರ್ಗ ಚಿಂತೆಯ... read more →

ಭಾವಕಟ್ಟು

     ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ. ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ತೆರೆದು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡದೆಹೋದರೆ? ಅಣೆಕಟ್ಟು ತುಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ದಬ್ಬುವ... read more →

ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ

ಪ್ರೀತಿಯು ಅದೊಂದು ಬೀಜವಾದರೆ   (ಪ್ಯಾರ ವೋ ಬೀಜ್ ಹೈ)   ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೀಜವಿದು ಪ್ರೀತಿ ಒಮ್ಮುಖವಾಗದು ಅದರ ನೀತಿ ಆತ್ಮವೆರಡರ ಮಿಲನದಲಿ ಜನಿತ, ಅವಳಿ ಕಣಾ,... read more →

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಕೃತಿಗೊಂದು ಪತ್ರ

ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರಕೃತಿಗೊಂದು ಪತ್ರ ಓ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ ಓ ನೆತ್ತರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಡನಾಡಿಗಳೇ ಈ ಭವ ಬಂಧನದ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದು ಕಳಚ ಬೇಕಿದೆ ಈ... read more →

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ... ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖವಿದೆ, ಮತ್ತಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಥೆ. ಸಿರಿವಂತನ ಮನೆಯಲಿ ಕೊಳೆಯುತಿದೆ ಹಣದ ಕಂತೆ ಆದರೂ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಬಡವನಿಗೆ... read more →

ತಲ್ಲಣಿಸದಿರು ಮನುಜ…

ಏಕಿಷ್ಟು ತಲ್ಲಣ ಓ ಮನುಜ... ನಿಧಾನಿಸು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನೀ ಸಾಧಿಸು... ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿ ನೀ ಅದೆಷ್ಟು ಓಡುವೆ? ಇನಿತಾದರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡವೇ? ಸಾಧನೆಯ ವೇಗದಲಿ... read more →

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು

ಸುಗಮ ಜೀವನಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಬೇಕು ಮೀರಿದರೆ ಆಪತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯು ಹಾಳು | ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗಳು ಬೇಕು ಮಂಗಳವ ತರಲು ವಿವೇಕದಿಂದನುಸರಿಸೆ ಸುಖವು ಮೂಢ ||      ಒಂದು... read more →

ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯ

     ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದ್ವೀಪವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ದ್ವೀಪ ಮುಳುಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ... read more →