ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು ಅರಿಯಲೀ ಬದುಕು

ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಬೇಕು ಅರಿಯಲೀ ಬದುಕು “ಸುನೀ ಚಹಾ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಸುಕೆಳೆದ ಅರವಿಂದ, ಚಹಾ ಬರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಮಲಗುವ ಆಸೆಯಿಂದ. ಕಿವಿಗಳು ಗೆಜ್ಜೆಯ... read more →

ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೇ?

ಸಂಸದ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯು ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲುದೇ? ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ ಮನೆತನಗಳ... read more →

ಇಚ್ಛೆ

ಇಚ್ಛೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಚ್ಛೆ ಭುವಿಗಿಳಿದ ಮನುಜನಿಚ್ಛೆ ನಾನಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇರುವ ದರ್ಬಾರು ನನ್ನಿಚ್ಛೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯು ತಾನು ಇದು ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಸದಾ ನಗುಬೀರಿ ಸಿಹಿಯೊಂದೇ ಸಾಕೆನ್ನುವುದು ನನ್ನಿಚ್ಛೆ... read more →

ಕುಣಿ ಶಿಕಾರಿಯ ನೆನಪು

ಕುಣಿ ಶಿಕಾರಿಯ ನೆನಪು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ರೈತರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವೇ ಕುಣಿ ಶಿಕಾರಿ. ಶಿಕಾರಿ ಎಂಬುದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ... read more →

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ ಹರಿದು ಮೀರುತಲಿ ಸಿದ್ಧ ಅಳತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಸಬೇಕಿದೆ ಕಂದಾ... ಈ ನಿನ್ನ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಎಂದೋ ಕೊರೆದಿಟ್ಟ ಈ ಕಿರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆಂದೇ... read more →

ಆಸೆ

ಆಸೆ ತಳಿರೆಲೆಯ ತೋರಣದ ಚಿಗುರೆಲೆಯ ನಡುವೆ ಕುಡಿಯಾಗುವಾಸೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಲಿ ಅರಳಿದ ಒಂದೇ ಹೂವಾಗುವಾಸೆ ಅಂಬರದಿ ಹಾರುತಿಹ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬಾನಲಿ ಹಾರುವಾಸೆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ಮೇಲು... read more →

ಜೋಡಿ ಮೈನ

ಜೋಡಿ ಮೈನ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಮೈನ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ವನ ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ಜೀವನ ವಸಂತದ ಆಗಮನ ಕೋಗಿಲೆಯ ಮಧುರ ಗಾಯನ ಕೂಡಿತೆರಡು ನಯನ ಪ್ರೇಮದಲಿ... read more →

ಹಬ್ಬದ ಹುರುಪಿಗೆ ಸೀರೆಯ ಒನಪು

ಹಬ್ಬವೆಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹಬ್ಬಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ. ಹಾಗೇ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಉಡುಗೆಗಳೂ. ಸದ್ಯದ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ಸಾದರೂ ನಡೆದೀತು. ಹಾಗೆಂದು ರೇಷ್ಮೆ... read more →
Download VIVIDLIPI mobile app.
Download App