Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಚಂಚಲಕ್ಕಾ

ಚಂಚಲಕ್ಕಾ

ಛಂಗ ಛಂಗನೆ ಕುಣಿಯುತ
ಮಾಯದ ಕೋಡಗ ಬಂದಿತ್ತು
ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ನಕ್ಕು ನಲಿದು
ಮೋಡಿಯ ಮಾಡಿತ್ತು
ಒಡನೆ ಗೆಳೆತನ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು
ಮನದಲಿ ನೂರು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿ
ಮನವನು ಚಂಚಲ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಬೇಕು ಬೇಕುಗಳ ಸುಂದರ ಗೋಪುರ
ದಿನೆ ದಿನೆ ಏರಿಸಿ ಹುಚ್ಚದೊ ಹಿಡಿಸಿತ್ತು
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗರಗರ ಓಲಾಡಿಸಿ ತಾ
ಒಳಗೆ ಮನೆಯನೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತು.
ಸ್ವಾರ್ಥದ ಕುಟಿಲತೆ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು
ಮನುಜನ ಜುಟ್ಟನೆ ಹಿಡಿದಿತ್ತು.
ಆಸೆಯ ಮದದಲಿ ಚಂಚಲನಾದರೆ ಕೋಡಗ ಸೌಧವ ಕಟ್ಟುವುದು
ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ ಸುಖವನು
ಕಾಣುವವಗೆ ಕೊಡಗ ಅರಿಯುವುದು
ಗಟ್ಟಿಗನಿವನೆಂದು ಬಗೆದು
ಒಡನೆ ಬೆದರುವುದು
ಮೋಡಿಯ ಜಾಲಕೆ ಬೀಳದೆ
ಸರಳತೆಯಿಂದಿರೆ ಕೋಡಗ
ಎಂದೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದು
ಮನುಜಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸುವುದು.

Leave a Reply