Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪುಷ್ಪನಾನಾಗ ಬೇಕು

ಪುಷ್ಪನಾನಾಗ ಬೇಕು

ಪುಷ್ಪನಾನಾಗ ಬೇಕು ದೇವ ನಿನ್ನ
ಚರಣದಿ ಹೊಯ್ಯ್ದಾಡಲು
ಒಮ್ಮೆ ಬಾಗಿಲಿನ ತೋರಣವಾಗಿ
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಸಿಲ ಭಾಗ್ಯಕಾಗಿ
ಮುತ್ತ್ಯದೆಯರ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿ
ಬದುಕ ಬೇಕು ಘಳಿಗೆಯಾದರು
ಶ್ರೇಷ್ಟತನದಿ ಹೂವು ನಾನಾಗಿ

ಅರ್ಚನೆಯ ದಳವಾಗಿ
ಸುಖನಾಸಿಯ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ
ಪ್ರಭಾವಳಿಯ ಪ್ರಭೆಯು ನಾನಾಗಿ
ಶ್ರೇಷ್ಟ ಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಹ
ಕಟ್ಟೆಯ ಸಿಂಗಾರವಾಗಿರಲು ಮನಸ್ಸು
ಹಾತೊರೆಯಿತಿಂದು ಹೃದಯ ಮೃದುವಾಗಿ
ಅಲ್ಪ ನನಗೆ ಕೊಡು ನೀ ವರವನಿಂದು

ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಕೊರಳ ಹಾರದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಮುಕುಟ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ
ರಾರಾಜಿಸಿ ಸುಘಂಧ ಬೀರ್ವ
ಅಲ್ಪ ಆಯು ಕುಸುಮವಾಗಿ ಇರಲು
ಆನುಮತಿ ನೀಡೆನಗೆ ಪುಷ್ಪವಾಗಲು!

                        -ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ.

One comment

Leave a Reply