Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

ಕೊಟ್ಟೆ ಚೆಲುವ ಅಂದ ಮೊಗ ದೇವ ಎನಗೆ
ಹಾಕಿದೆ ನಾ ಹಲವು ಮುಖವಾಡ ಅದಕೆ
ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಪರರುಪಕಾರಕೆ
ದಾನ ಧರ್ಮ ಸಹಕಾರಕೆ
ಎತ್ತಿದೆನಲ್ಲ ನಾ ಪರರ ನಿಂದನೆಗೆ
ಸರಿದಾರಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೆದುಳಿಗೆ ಮತಿಯನಿಟ್ಟೆ
ಬಳಸಿದೆ ನಾ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ
ಜಿವ್ಹೆ ನೀಡಿದೆ ಹಿತವನೇ ನುಡಿಯಲು
ನಾನಾದೆ ವಾಚಾಳಿಯಂತೆ
ಓ ಮಾಧವ ಅಂಧರಲಿ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಇಟ್ಟು
ಕೈಯಿಲ್ಲದವರಲಿ ಕಾಯಕವ ತೋರಿ
ಬಾಯಿಲ್ಲದವರಲಿ ಸದ್ಭುದ್ದಿಯ ಕೊಟ್ಟು
ಮುಗಿಸಲು ಕೈಂಕರ್ಯವ
ವಜ್ರದ ದೇಹವ ನೀ ಕೊಟ್ಟೆ
ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಿದರೂ
ಮತಿಹೀನಳಾದೆ ಎನಗೆ ತಿಳಿಯದೆ
ಮಾಧವ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲೆ
ಇರುವ ನಿನ್ನ ಗುರುತಿಸದಾದೆ
ನಿನ್ನವಮಾನಿಸದಂತೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಕೊಡು
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವಾಗ ಬೇಕೆನಗೆ
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ನಾಲಿಗೆಯಲಿ
ಸದಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲಿ
ಕೊನೆಯುಸಿರಿನಲ್ಲೂ ನೀನಿರುವಂತೆ ಮಾಡು
ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.