Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India.

✈ Flat rate shipping

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಹೊಡಿಸತಾರ ಕಛೇರಿಗೆ ಗಿರಾಕಿ ಗಿರಿಗಿರಿ
ಸ್ವತಃಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯರು ಒಂದೂ ನಿಯಮ
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರರು ಎಂದೂ  ಸಮ
ಏರತೈತಿ ಸದಾ ಇವರಿಗೆ ಪಿತ್ತ
ಸಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಚಿತ್ತ
ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿವರ ಕಾಲೆಳೆಯಲು
ಇವರಿನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಲ್ಹಿಡಿಯುವರು
ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಇವರ ಗುರಿಯು
ನಲಿಕಲಿಗಾಗಿ ಜಾತವ ಮಾಡುತ
ಬೀದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೀದಿ ಹುಡುಕುತ
ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಸಲು ಪಾಠ
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಪರದಾಟ
ನೋಡುತ ಇವರ ಹುಚ್ಚಾಟ .

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: