Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ

ಹೋಳಿ

ಸಂತಸದ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ
ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವರಿಯದ ಹಬ್ಬ
ಸಮಾನತೆಯ ಸಾರುವ ಹಬ್ಬ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲಿ ಬೆರೆಯುವ ಹಬ್ಬ
ಲೋಭ ಮೋಹವನು ಸುಡುವ ಹಬ್ಬ
ಜ್ಞಾನದ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚುವ ಹಬ್ಬ
ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುವ ಹಬ್ಬ
ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ಮರೆಸುವ ಹಬ್ಬ
ಕೂಡಿ ಆಡಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಎರಚುವ ಹಬ್ಬ
ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವ ಹೇಳುವ ಹಬ್ಬ
ಆಡಂಬರ ವಿಲ್ಲದ ಸುಂದರ ಹಬ್ಬ
ಹಿರಿಯರು ಕಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ನಲಿಯುವ ಹಬ್ಬ
ದಡ ಬಡ ಹಲಗಿ ಬಾರಿಸೋ ಹಬ್ಬ
ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಬಣ ಬಣ ಸುತ್ತುವ ಹಬ್ಬ
ಕಾಮನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಬ್ಬ
ಹೊಳಿಗಿ ತುಪ್ಪ ಸವಿಯುವ ಹಬ್ಬ

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.