Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ

ಜನುಮಕೊಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಸಿಕ್ಕನವ್ವ ಎನಗ
ಏನಂತ ಹೇಳಲಿ ಅವ ಹೆಂಗಂತ ನಾ ನಿಮಗ
ಎದರ ಬದರ ಇದ್ದರೂ ನೋಡದ ಹಂಗ ಇರತಾನ
ಮನದ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಸುಮ್ಮನ ಕೂತಾನ
ಜ್ವರ ನನಗ ಬಂದಾರ ಬಿಸಿ ಅವಗ ತಟ್ಟಿತವ್ವ
ಕೆಮ್ಮಿದರ ಗೆಳೆಯನ ಗಂಟಲ ನೋವಾದೀತ
ದುಃಖ ನನಗಾದರ ಮನಸಿನಾಗ ಭಾಳ ಬೆಂದಾನ
ನಾ ಮುನಿಸಾದರ ತಾ ನಿದ್ದೀಗೆಡುತಾನ
ಮರಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕಷ್ಟಕ್ಕ ಹೆಗಲು ಕೊಡತಾನ
ನನ್ನ ದನಿಗೆ ತಾ ಸ್ವರವಾಗಿ ನಿಂತಾನ ನನ ಗೆಳೆಯ
ನಾ ದಿನದಿನಕ ಬೆಲಿಯಲಿ ಅಂತ ಹರಸ್ಯನ
ಕತ್ತಲ ದಿವಸದಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದಾನ ಎನ್ನೊಳಗ
ದುಃಖವ ಮರೆಸಿ ನಗಿಯಾ ತಂದಾನ
ಗೆಳೆತನ ಅಂದರ ಹಿಂಗ ಇರತೈತಿ ಅಂತ ಕಲಸ್ಯಾನ

ಉಮಾ ಭಾತಖಂಡೆ

Leave a Reply