ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಹುಟ್ಟು, ಅವರ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ, ಅವರಿಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವರು ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ, ಅವರಲ್ಲಿನ ಕಲಾವಿದರ ಅನಾವರಣ , ಅವರು ನಡೆದಾಡಿದ ನೆಲಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಇತ್ತಾಗ ಲೇಖಕಿಗಾದ ಗಹನಾನುಭವಗಳ ಪರಾಮರ್ಶೆ- ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವಿಸ್ತಾರ ಅಪಾರ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವ ಶೈಲಿ ಅನನ್ಯ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೇಖಕಿಯು ತಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕೆಲ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ತನ್ನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಾಗ, ಅವರೊಡನೆಯ ತನ್ನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅತೀವವಾಗಿ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಓದುಗರ ಒಳಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

Additional information

Category

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Pages

160

Year Published

2023

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.