ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ ( Ebook )

Nagaraj D.R
$8.00

  • Category: Articles
  • Author: Nagaraj D.R
  • Publisher: Akshara Prakashana
  • Book Format: Ebook
  • Language: Kannada

ಡಿ. ಆರ್. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರಿತಿಯು ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ತೃತೀಯ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೆಂದು ವಿಶಾಲಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೋ ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ, ಆತಂಕ-ತಲ್ಲಣ-ಬಯಕೆ-ವಿಷಾದಗಳೆಲ್ಲದರ ಜತೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖಾಮುಖಿಯೂ ಹೌದು. ಇಂಥ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಡಿ. ಆರ್. ರ ಪಠ್ಯಗಳು ಅಯಾ ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಜತೆಗೆ ಒಪಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾ ವಿರೋಧದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿವೆ; ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಇಂಥ ಮುಖಾಮುಖಿ-ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಡಿ. ಆರ್. ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ.

-ಎನ್. ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ

ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.