Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗಾದೆಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಕೋಶ

Bedre Manjunath
$0.60

Product details

Category

Articles

Author

Bedre Manjunath

Publisher

Nava Karnataka

Pages

88

Book Format

Printbook

Language

Kannada

Year Published

2021

ಗಾದೆ ಸಾವಿರ ಮಾತಿನ ಸರದಾರ, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚುಕ‍ಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಲ್ಲ;  ವಿವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವ ಸುಭಾಷಿತಗಳು. ಅವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಕ್ರೋಕ್ತಿಗಳು. ಗಾದೆಯ ಧ್ವನಿತಾರ್ಥ ಹಿಡಿಯಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನದಷ್ಟೇ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಬೇಕು. ಗಾದೆಗಳು ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮಗಳ ವಿವೇಕ ಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸೂಕ್ತಿಗಳು-ಗಾದೆಗಳು ಹೊಸ ಸುಭಾಷಿತಗಳ ಮಸೆಗಲ್ಲು; ವಿವೇಕದ ಒರೆಗಲ್ಲು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ವರಕವಿ ದ.ರಾ  ಬೇಂದ್ರೆ.

ತರಗತಿಗಳ ಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಾದೆಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಲು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ  ಉತ್ತರ ನೀಡಲು, ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳ ವಿವರಣೆ   ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಗತ್ಯ.