ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಸಲಹೆಗಳು ( Printbook )

Gurunath Inamdar
$0.30

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ .

  • Category: Articles
  • Author: Gurunath Inamdar
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 90
  • Year Published: 2003
  • Book Format: Printbook

ನಮ್ಮ  ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು  ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿತು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಲಿ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯು  ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ  ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ತಂದೆ- ತಾಯಂದಿರ  ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ , ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.