ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆಗಳ ನಿಘಂಟು ( Printbook )

$0.82

ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಗಾದೆಗಳ ನಿಘಂ‍ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

  • Category: Articles
  • Editor: Kavyapremi
  • Publisher: Samaja Pustakalaya
  • Pages: 145
  • Year Published: 1989
  • Language: Kannada
  • Book Format: Printbook

ನೂರು ಮಾತಿನ   ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಗಾದೆಯ ಮಾತು ಹೇಳುವುದು. ಅದೇ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಯ  ಅದು ಕಿರಿದರಲ್ಲಿ ಪಿರಿದರ್ಥವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾಷೆಯ ಮೊನಚು ಮತ್ತು ಭಾವದ  ಬನಿ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕಾನುಭವ , ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಡಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಗಾದೆಯ ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ.

ಗಾದೆಯ ಮಾತುಗಳೆಂದರೆ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವ ಸುಭಾಷಿತಗಳು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.