Sale!

ಜ್ಞಾಪಕ ಚಿತ್ರಶಾಲೆ-5(ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು) ( Printbook )

DVG
$1.98

“ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವೂ ವೀರವೂ ಆದದ್ದು ಕಾಣಲಾರದು. ಅಟ್ಟಹಾಸವೂ ವಿಜ್ರಂಭಣೆಯೂ ಕಾಣಲಾರವು. ಲೋಕದ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಕಿವಿಯನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವರ್ಣಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಡವರು, ಸರಳಜೀವಿಗಳು, ಸಂಪತ್ಸಮೃದ್ಧರಾದವರಲ್ಲ; ಆಡಂಬರ ಆಟೋಪಗಳಿದ್ದವರೂ ಅಲ್ಲ. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳು. ಸರಳತೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವನ ಸೌಂದರ್ಯವುಂಟೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಲೆ ಕುತುಹಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡೀತು.”

  • Book Format: Printbook
  • Author: DVG
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.