ಸಣ್ಣಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಓದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏಕೆ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ ? ಅವರನ್ನು ಓದಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುವ, ಹಾಗೆಯೇ ಓದಿನ ಮೂಲಕ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳೇನು-ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಿರುಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Additional information

Category

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Pages

72

Language

Kannada

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.