Sale!

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಾಣ ( Printbook )

Anil Kamati
$0.99

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಾಣ:

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹರಟೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ -ಲೋಕದ ಅನೇಕ ಉದ್ದಾಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿತರಂತೂ ಹರಟೆಗೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ. ವಿಶಿಷ್ಟಆಯಾಮವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹರಟೆ ಹಾಳು ಹರಟೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ…

  • Book Format: Printbook
  • Author: Anil Kamati
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.