Sale!

ರಮಣ ಹೃದಯ ( Ebook )

T.N.Vasudev Murty
$1.50

ರಮಣ ಹೃದಯ:

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ವರಕವಿ ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಕಾವ್ಯಕಂಠ ಗಣಪತಿ ಮುನಿಗಳ ‘ಸತ್ ದರ್ಶನಂ’ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ರಮಣಹೃದಯ’ ಖಂಡಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗಿ ಶ್ರೀರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದೆ.

  • Category: Articles
  • Author: T.N.Vasudev Murty
  • Publisher: Vamshi Publications
  • Language: Kannada
  • Book Format: Ebook

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.