ಚನ್ನಕೇಶವ ಅವರ ರಂಗಪುರಾಣ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಗೂ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿವೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದ್ದೂ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರಿ ನೀನಾಸಮ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರದ ಯಾವ ರಂಗಪುರಾಣವನ್ನೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅನನ್ಯವಾಗಿವೆ ಈ ಬರಹಗಳು.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Pages

168

Year Published

2022

Category

ISBN

978-81-955676-2-1

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.