Sale!

ಸ್ವೀಕೃತಿ ( Printbook )

G.M. Hegde
$5.56

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರಾದ ಜಿ. ಎಸ್. ಆಮೂರ ಅವರು ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ಈ ಬ್ರಹತ್ ಗ್ರಂಥ “ಸ್ವೀಕೃತಿ”.

  • Book Format: Printbook
  • Author: G.M. Hegde
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

ಅವರಿಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದ್ದು, ಆಮೂರರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು ಬರೆದ ಮುನ್ನಡಿ ಬೆನ್ನುಡುಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನಗಳು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಂತ ಕನ್ನಡ ಸಹೃದಯರು ಆಮೂರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂದೊರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ‘ಸ್ವೀಕೃತಿ’ ಎಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಆಮೂರರೇ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಪುಗೊಂಡು ಈ ಗ್ರಂಥ ಕಣ್ಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲ ಗಂಭೀರ ವಾಚಕರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.