Sale!

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು? ( Printbook )

K.S. Narayanacharya
$2.47

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಯಾರು?:

ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣವನ್ನೊದದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸತ್ಯಾರ್ಥ ತಿಳಿಯದವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸೆಳೆದಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವಿವೇಕಿಗಳು ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಅಂಜಬಾರದು. “ಪರಂ ಕವೀನಾಂ ಆಧಾರಂ” ಎಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಆದಿ ಕವಿಯ ತೇಜೋವಧೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. “ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲ” ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಕಾಗೆಗಳೊಡನೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇದು ಆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭ್ಯುದಯ. ನನಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸುವೆ.

  • Book Format: Printbook
  • Author: K.S. Narayanacharya
  • Category: Articles
  • Language: Kannada
  • Publisher: Sahitya Prakashana

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.