Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ವಿಜಯೀಭವ

V. Gopakumar
56.00

Product details

Category

Articles

Author

V. Gopakumar

Publisher

Gomini Prakashana

Language

Kannada

Year Published

2020

Book Format

Ebook

‘’ವಿಜಯೀಭವ – ಗೆಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ”

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇ ತುಂಬಾ ಚೆಂದವಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಚೆಂದಗೆನೆ ಈ ಪದ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಾಬತ್ತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ.

ಸಿದ್ಧತೆಯ ಒಂದೊಂದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಸಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಸೂತ್ರಗಳ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜತನದಿಂದ 17 ಪುಟ್ಟ, ಪುಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ