Sale!

ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ( Ebook )

Sumangala Mummigatti. S
$0.31

ಸುಮಂಗಲಾ ಮುಮ್ಮಿಗ‍ಟ್ಟಿ ಅವರ  ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜನಾನುರಾಗಿ ಆದ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥನವಾಗಿದೆ.

 

  • Category: Biography
  • Author: Sumangala Mummigatti. S
  • Book Format: Ebook
  • Pages: 48
  • Language: Kannada
  • Year Published: 2021

ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್   ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಇವರು ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ನೀಗ್ರೋಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು  ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಡಾಲರ್ ನೋ‍ಟನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ. ಇವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.