ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತತ್ವಚಿಂತನೆ

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿಂತನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರೂ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರವತ್ತಿಯವರೂ, ಹೆಚ್ಚು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಲೂ ಆಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Additional information

Author

Publisher

Book Format

Ebook

Language

Kannada

Category

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.