Your Cart

Need help? Call +91 9535015489

📖 Print books shipping available only in India. ✈ Flat rate shipping

ಇದು ಕಥಾಕಾಲ – ಸಂಗ್ರಹ – ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್

$3.87

Product details

ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಿ।। ಸಂತಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತದಾಸರ ಶೈಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಇಂದಿನ ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸೆಲೆಯಾಯ್ತು. ಆ ದುಷ್ಟಾಂತ ಕಥಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಎಂಬ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಯುವಕರು- ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಿಲಾಶೆಯಂತೆ ಅವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗುಚ್ಚವಿದು.